bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

 Şirket ortakları şahıslarına ait binek otomobillerini, ortak olduğu şirkete kiraya verebilirler. Ancak şu hususları göz önünde bulundurmak gerekmektedir:

 

1- Şirket ortakları ve şirket arasında (Dosya İndirme (Formlar) Bölümünde örneği bulunan ) oto kira sözleşmesi yapmaları işi resmiyete dökmek açısından yararlıdır.

 

2- Kira bedeli üzerinden % 20 Stopaj kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

3- Yine kira bedeli üzerinden hesaplanacak kdv.nin 2 nolu katma değer vergisi beyannamesi (vergi sorumluları için) ile beyan edilmesi gerekmektedir.

 

4- Beyan edilen 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan ettiğiniz KDV. miktarını 1 Nolu KDV Beyannameniz ile Mahsup edebilirsiniz.

 

www.alomaliye.comvv