Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 
Piyasa Bilgileri Dolar Alış: 2,9544 Dolar Satış: 2,9597 Euro Alış: 3,291 Euro Satış: 3,297

Güncel Makaleler

» Almanya'da mukim şirketten vagon fren sistemlerinin test desteği hizmeti alımı nedeniyle yapılan ödeme üzerinden vergi tevkifat yapılıp yapılmayacağı

Şirketinizce Bulgaristan Demiryolları için 30 adet yataklı vagon imalatını yapacağınızı, bu vagonların fren sistemlerinin imalatçısı olan Almanya mukimi ... firmasından bir personeli vasıtasıyla test hizmeti alacağınızı, söz konusu hizmetin toplam 15 gün içinde tamamlanacağını belirterek, bu hizmet......

» Yurt dışından alınacak laboratuvar hizmetleri için sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilip edilmeyeceği hakkında.

Firmanız tarafından Türkiye'de faaliyette bulunan veteriner kliniklerine, hayvanların muhtemel hastalıklarının teşhisine yönelik olarak verilecek laboratuvar hizmetlerinin, hayvanlara ait kan örneklerinin yurt dışındaki bir kliniğe gönderilerek buradan alınan analiz sonuçlarının veteriner klinikleri......

» Yurt dışından alınan analiz hizmetlerinin KV ve KDV karşısındaki durumu.

Firmanızın Türkiye'de faaliyette bulunan firmalardan alınan duman, toz, baca gazı ve atık ölçüm numunelerini analiz için yurt dışındaki firmalara gönderdiği, yurt dışındaki firmalardan alınan analiz sonuçlarını da Türkiye'deki firmalara ilettiği belirtilerek, söz konusu hizmetin kurumlar vergisi ve ......

» Yurtdışından Alınan Ve Ticari Nitelik Taşıdığı İçin Stopaj Gerektirmeyen Hizmet Türleri Ve Bunların Kdv Boyutu

Yurtdışındaki kişi veya firmalardan alınan bazı hizmetler, hizmeti veren gerçek kişi ise Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK’nun) 94 üncü, tüzel kişi ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK’nun)30 uncu maddesi uyarınca stopaja tabidir. Söz konusu stopaj, muhtelif şartlara bağlı olarak kapsama girmeyebilir, i......

» Taşınmaz devir işleminin Kısmi bölünme kapsamında değerlendirlip değerlendirilemeyeceği hakkında özelge

Emlak alım-satım işi ile iştigal ettiğinizi, satmak üzere aldığınız ve halen şirketinizin "153-Ticari Mallar" hesabında bulunan taşınmazlardan bir kısmını aynı vergi dairesinin ... vergi kimlik numaralı mükellefi ... devir etmek istediğinizi, Söz konusu devir işleminin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi......

» Garanti kapsamında yurt dışından yedek parça ithali va arızalı parçaların bedelsiz olarak yurt dışına gönderilmesi hk. özelge

Şirketinizce yurt dışından bedelsiz olarak getirilen bazı bilgisayar yedek parçalarının yurt dışındaki müşteriniz adına Türkiye'de garanti kapsamında ücretsiz olarak dağıtılacağı; yurt içinde değişimi yapılan eski parçaların ise yine bedelsiz olarak yurt dışındaki müşterinize ihracat yoluyla iade ed......

» Yurt dışından internet üzerinden yapılan alışverişlerde belge düzeni hakkında özelge.ş sonucunda yine internet üzerinden alınan faturaların Vergi Usul Kanununa göre geçerli belge olup olmadığı

İnternet vasıtasıyla yurt dışından yapılan alışveriş sonucunda yine internet üzerinden alınan faturaların Vergi Usul Kanununa göre geçerli belge olup olmadığı hakkında bir özelge....

» Yurt dışına verilen mimari tasarım ve proje hizmetlerinde kurumlar vergisi istisnası hakkında özelge.

Şirketinizin Almanya merkezli bir firmanın dünya çapındaki tüm mağazalarına ait mimari tasarım ve proje işlerini yaptığı, bu işlere ilişkin faturaların söz konusu yabancı firmaya kesildiği, fatura bedelinin hesabınıza döviz olarak gönderildiği ve söz konusu hizmetlerden yurt dışında faydalanıldığı b......

» Yurtdışı firmayla mahsuplaşma halinde tevsik edici belge konusunda bir özelge.

Hizmet ihracatında hizmet ithalatı yapılan firmanında aynı olması halinde mahsuplaşma sonucunda kalan tutarın tevsikinin yeterli olup olmayacağı hakkında özelge....

» Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

21 Mayıs 2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Bilindiği üzere, 10 ve daha fazla çalışan istihdam eden işverenler ücret, prim, i......

  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |