Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 
Piyasa Bilgileri Dolar Alış: 3,6104 Dolar Satış: 3,6169 Euro Alış: 3,7942 Euro Satış: 3,801

Güncel Makaleler

» ​Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

3065 sayılı Kanunun (10/a) maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ......

» İnşası bitirilmemiş gayrimenkullerin satışı ve belge düzeni hk.

Kurumunuzun inşaat yapımı faaliyetinde bulunduğu, satışları "satış vaadi sözleşmesi" ile gerçekleştirdiği, müşterilerinizden birinin inşaat projesinden daire satın almak istediği ve satışa konu daire için satış vaadi sözleşmesi ile birlikte fatura düzenlenmesini talep ettiği belirtilerek henüz tamam......

» 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere Vergi ve SGK teşvikine ilişkin KHK

31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerind......

» Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 2014-27 (3201 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler)

6552 sayılı Kanun ile Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına “Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerin......

» İşçinin Kullandığı İstirahat Raporlarının İş Akdinin Feshine Etkileri

Çalışma hayatı içerisinde çalışanların rahatsızlanması ve bu nedenle istirahat raporu kullanması sıradan bir hadisedir. Kaza, hastalık, doğum ve gebelik gibi durumlar için kullanılan sağlık raporlarında, 4857 sayılı İş Kanunu’ nda(1) belirtilen süre koşulunun gerçekleşmesi ile birlikte işverenin hak......

» Limited Şirketlerde Sermaye Payının Devredilme Usulü

Pay devir sözleşmesi yazılı olarak yapıldıktan ve tarafların imzaları noterce onandıktan sonra genel kurulun, kural olarak pay devri için onay vermesi (devre muvafakat etmesi) şarttır (TTK md. 595/II). Devir bu onayla geçerli hale gelir. Ancak genel kurulun onayına ilişkin düzenleme emredici nitelik......

» SGK’ya Günleri Eksik Bildirilen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Borcu Doğar mı?

01.10.2016 tarihinden itibaren eksik gün kodu 6 (kısmi istihdam), 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) ve 7 (puantaj kaydı) ile bildirilen sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primleri sigortalılarca yapılacak gelir testi sonucuna göre Kanun’un 60/c-1 alt bendi veya 60/g b......

» Farklı Tarihlerde Alınan Aynı Şirkete Ait Hisse Senetlerinin Farklı Tarihlerde Satışında İstisna Uygulaması

Aynı şirkete ait olup, farklı tarihlerde iktisap edilen hisse senetlerinin satışında aktifte kalma süresi FİFO yöntemine göre belirlenmektedir. İstisna uygulaması yönünden aktifte kalma süresi şartını sağlayan hisse senedi satışlarının tamamının kârlı olması halinde istisna kazanç tutarının belirlen......

» Bölgesel Yönetim Merkezlerine Yönelik Vergi Teşvikleri

Bilindiği üzere 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ülkemizde yatırımların desteklenmesi ve yeni teşebbüslerin hayata geçirilmesi için önemli vergi destek unsurları öngörülmüştür. Bu destek unsurlarından bir tanesi de ülkemizin k......

» Kısmi Süreli Çalışanlardan Genel Sağlık Sigortası Primlerini 30 Güne Tamamlamak Zorunda Olanlar

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışan sigortalıların ay içinde eksik kalan sürelerine ilişkin Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 30 güne tamamlatılmasına ilişkin uygulama, 6745 sayılı Kanunla(1) 01.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir....

  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |