bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

Asgari Ücret-Yemek Yardımı (2019)

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ (NORMAL) Ocak – 2019
   
 ASGARİ ÜCRET 2.558,40
 SGK TABAN MATRAHI 2.558,40
 SGK TAVAN MATRAHI 19.188,00
 GÜN 30
 GÜNLÜK ÜCRETİ 85,28
 BRÜT AYLIK ÜCRETİ 2.558,40
 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) 25,58
 İŞÇİ SGK PAYI (%14) 358,18
 GELİR VERGİSİ MATRAHI 2.174,64
 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) 326,20
 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) 191,88
 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI 134,32
 DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) 19,42
 ZORUNLU BES KESİNTİSİ 0,00
 KESİNTİLER TOPLAMI 537,50
 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) 2.020,90
 BRÜT AYLIK ÜCRETİ   2.558,40  
 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)   524,47  
 İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5)   (-127,92)  
 İŞVEREN SGK PAYI(%15,5)   396,55  
 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)   51,17  
 TOPLAM MALİYET   3.006,12  

2019 yılı için vergiden müstesna yemek bedeli 19,00 TL olarak Gelir Vergisi 305 Seri Nolu Genel Tebliğinde açıklandı. Vergiden Müstesna Yemek Bedeli, işyerinde veya işyerine bağlı birimlerde, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur.

2019 yılı için 19,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir. 

2019 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Bedeli: 19,00 TL’dir (KDV Hariç).

 YILLAR İTİBARİYLE VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ TABLOSU

2019 Yılı 19,00 TL
2018 Yılı 16,00 TL
2017 Yılı 14,00 TL
2016 Yılı 13,70 TL
2015 Yılı 13,00 TL
2014 Yılı 12,00 TL
2013 Yılı 12,00 TL
2012 Yılı 11,70 TL
2011 Yılı 10,70 TL
2010 Yılı 10,00 TL