bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01
TARİH : 04.01.2012
SAYI : B.07.1.GİB.4.33.15.01.2010-701-16-3
KONU : Transit ticaret yapan yabancı firmalara verilen hizmetin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ithalat ve ihracat yapan yerli ve yabancı firmaların yanı sıra Türkiye üzerinden transit geçiş yapan merkezi yabancı ülkelerde bulunan yabancı firmalara da Mersin Limanında gümrük müşavirliği hizmeti verdiğiniz belirtilerek transit ticaret yapan yabancı firmalara verdiğiniz bu hizmetin katma değer vergisine tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımızdan bilgi talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1. maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 6/b maddesinde de, Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetlerle ilgili işlemlerin Türkiye’de yapılmış sayılarak katma değer vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun (11/1-a) maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu,

12/2. maddesinde de yurt dışındaki müşteri tabirinin; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade edeceği, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

  1. Hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
  2. Hizmetten yurt dışında faydalanılması,

gerektiği hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, Türkiye üzerinden transit ticaret yapan yurt dışındaki firmalara Mersin Limanında vermiş olduğunuz gümrük müşavirliği hizmetinin Türkiye’de verilmesi ve hizmetten Türkiye’de faydalanılması nedeniyle hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, söz konusu hizmetlerin genel hükümlere göre katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.