bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

09 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan 6764 Sayılı Kanun’la stajyer öğrencilerle ilgili önemli değişiklik yapılmıştır. Değişikliklerin ne şekilde uygulanacağına ilişkin açıklamalar ise 23 Aralık 2016 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı yazısıyla yapılmıştır. Buna göre özel sektör işverenlerini ilgilendiren en önemli değişiklikler stajyer ücretleri ve on ve üzerinde personel çalıştıran işverenlerin iş pedagojisi eğitimi almış eğitici personel ataması konularında olmuştur.


6764 Sayılı Kanun’la birlikte sigortalılık ve ücret açısından stajyerler aşağıdaki şekilde ikiye ayrılmıştır;

a) Okulları tarafından sigortalılığı sağlananlar,

b) Okulları tarafından sigortalılığı sağlanmayanlar.

 

Daha önce mesleki ve teknik okulu mensubu olan öğrencilere, yani Yükseköğretim Kurulu (YÖK) listesinde yer alan bölümlerde okuyan öğrencilere ücret ödeme zorunluluğu bulunurken, liste ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla sigortalılığı okulu tarafından sağlanan tüm stajyerlere ücret ödenecektir.


2016-2017 öğretim yılına özgü olarak stajyer ücretleri personel ayrımı yapılmaksızın Asgari Ücretin Net Tutarı X %30 şeklinde ödenecektir. Bu tutar 2017 yılı için 1270,75 TL X %30 = 381,23 TL olacaktır. Yani, 20’den az veya fazla personeli olsun veya olmasın tüm işletmeler, stajyerlere asgari 381,23 TL ödemek zorundadır.


2016-2017 öğretim yılına özgü olarak stajyer ücretleri personel ayrımı yapılmaksızın Asgari Ücretin Net Tutarı (AGİ HARİÇ) X %30 şeklinde ödeneceği kararlaştırıldığından, bu dönem için ayrıca stajyer desteği verileceği kararlaştırılmıştır. Buna göre stajyer desteğinin uygulama usul ve esasları, MEB ile İŞKUR tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenecektir.


On ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurmak ve bu birimde iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilmelidir.


On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince her yıl Şubat ayı içerisinde il millî eğitim müdürlüklerine ve o ildeki yükseköğretim kurumlarına bildirileceklerdir.


Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, işverenlerin yapacakları işlemler sırasıyla şöyledir;

• Öğrencinin sigortalılığı okulu tarafından karşılanıyorsa, YÖK listesi dikkate alınmadan ücret ödeyecekler,

• Çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılında Asgari Ücretin Net Tutarı (AGİ HARİÇ) * %30 ücret ödemek zorundadırlar, yani; stajyerlere en az 381,23 TL tutarında ücret ödemek zorundadırlar.

• Sigortalılığı okulu tarafından sağlanmayan öğrenciler için diğer işçiler gibi tüm sigorta kollarına tabi olarak 4/a girişi yapılacak ve çalışmalarının karşılığından diğer işçiler gibi ücret ödenecektir,

• On ve üzerinden personel çalıştıran işletmeler, eğitim birimi kurmak ve bu birimde iş pedagojisi eğitimi almış eğitici personellerini görevlendirmek zorundadırlar,

• Stajyer çalıştırma yükümlülüğü her ay çalışan sayısına göre değil, cari yılın Ocak ayında bildirilen personel sayısı üzerinden hesaplanacaktır. İşletme yaz döneminde faaliyet gösteriyorsa, Temmuz ayı dikkate alınacaktır.


İbrahim Işıklı