bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNUN UYGULAMA TAKVİMİ

(Takvim, 26/10/2016 tarihinde yapılan süre uzatımı dikkate alınarak yeniden

düzenlenmiştir.)

 

 

BAŞVURU/ÖDEME TÜRÜ

 

SON GÜN

KESİNLEŞMİŞ      (VERGİ,       SGK   VE   DİĞER KURUMLAR)           BORÇLARIN           yeniden

yapılandırılması için başvuru süresi

 

25 Kasım 2016

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek kesinleşmiş borçların ilk taksitini ödeme süresi

 

 

30 Kasım 2016

VERGİ Mahkemesi, BÖLGE İDAREMahkemesi, DANIŞTAY’daki davalardan vazgeçme Dilekçesinin vergi dairesine verilme süresi

 

25 Kasım 2016

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi

 

31 Aralık 2016

MATRAH ARTIRIMLARI için başvuru süresi

25 Kasım 2016

İşletmede mevcut olduğu hâlde  kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedilme süresi

 

 

30 Kasım 2016

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirme süresi

 

 

 

30 Kasım 2016

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan malların kayıt ve beyanlarına intikal süresi

 

30 Kasım 2016

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN        ALACAKLARIN       dikkate

alınacağı bilanço tarihi

 

 

31 Aralık 2015

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların vergi dairelerine beyan edilmesi suretiyle kayıtların düzeltilmesi ve ödeme süresi

 

 

30 Kasım 2016

 

 

 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçların, maddedeki hükümler çerçevesinde Türkiye’ye getirilme süresi

 

 

31 Aralık 2016

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarının dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kayıt süresi

 

 

 

31 Aralık 2016

SMMM ve YMM’lerin üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların TüRMOB’a olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmı için başvuru süresi

 

 

25 Kasım 2016

SMMM ve YMM’lerin üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların TÜRMOB’A olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmı için baş vuru ve birinci taksitinin ödeme süresi

 

 

Başvuru süresi son günü 25 Kasım 2016 İlk taksit ödeme son günü 30 Kasım 2016

Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay da bulunan Davalarda vazgeçme baş vurusu

 

25 Kasım 2016