bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

İşletme Analizi

 

İşletme analizi, bir işletmenin içinde bulunduğu durumu, sahip olduğu varlıkları ve gelişme süreçlerini belirlemeyi sağlayan önemli bir çalışmadır. İşletmelerin ne durumda olduğu bu analizler ile ortaya çıkar ve ilerisi için planlamayı daha etkin bir biçimde yapmayı sağlar. İşletme analizini temel olarak “İşletmenin çevresindeki fırsatlardan yararlanmasını sağlamak ve karşılaşılabilecek riskleri ortadan kaldırma amacıyla hem iç dinamiğini hem de pazarı inceleme süreci” olarak tanımlamamız da mümkündür.

 

İşletme Analizinin Amacı Nedir?

İşletme analizi, bir firmanın diğer firmalara nazaran ne durumda olduğunu ortaya koymaktadır. Ortaya koyulan rapora göre ise firmaların daha iyi bir konuma gelebilmesi için çalışmalar planlanabilmektedir. Bu rapor hazırlanırken firmanın varlığı, yetenekleri ve faaliyetlerinin araştırılmasından ortaya çıkan sonuçlarla, rakiplerin durumları göz önüne alınmaktadır. Bu şekilde üstünlükler ve zayıflıklar belirlenmekte ve çalışmalar da buna göre yol almaktadır. Bu raporlar sayesinde kritik faaliyet süreçleri ve başarı faktörleri belirlenmekte ve rekabet sürecinden hasarsız bir biçimde çıkabilmek sağlanmaktadır. İşletme analizini yapan firmalar, göz önünde olan problemlere de hızlı bir biçimde çözüm üreterek, yeni yöntem ve stratejileri de ortaya koyabilmektedir.

 

İşletme Analizinin Önemi

İçinde bulunduğumuz dünyada rekabetin her geçen gün artmasıyla birlikte, değişim ve gelişim hızına da paralel olarak ilerleyen yenilenme; işletme analizlerini çok önemli bir hale getirmiştir. Rekabet ortamında ayakta kalabilmek, değişen şartlara uyum sağlayabilmek ve müşterilerin isteklerine dört dörtlük bir biçimde cevap verebilmek için mutlaka bu analizlerin düzenli periyotlarla yapılması gerekmektedir.

 

VALURA Ekibi

www.valura.net