bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

Demirbaş ve Fiş Düzenleme Sınırı

V.U.K.’nun 313. maddesi uyarınca peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2021 tarihinden itibaren 1.500,00 TL  olarak belirlenmiştir.

– Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2021)  1.500 TL

– Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2020)  1.400 TL

– Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2019)  1.200 TL

– Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2018)  1.000 TL

– Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2017)     900 TL

– Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2016)     900 TL

– Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2015)     880 TL

V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2021 tarihinden itibaren 1.500,00 TL’ ye yükseltilmiştir. 

 

YILLAR İTİBARİYLE FİŞ DÜZENLEME SINIRLARI

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2021’dae itibaren) 1.500 TL

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2020’den itibaren) 1.400 TL

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2019’dan itibaren) 1.200 TL

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2018’den itibaren) 1.000 TL

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2017’den itibaren)    900 TL

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2016’dan itibaren)   900 TL

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2015’den itibaren)   880 TL