bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

Ocak 2021 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti

2021 Asgari Ücret Brüt

3.577,50 TL

2021 Asgari Ücret Net

2.825,90 TL

2021 Asgari Ücret Maliyeti

4.382,44  TL

Durum

Bekar İşçi – 5510 Sayılı Kanun 5 Puan İndirimli – BES Yok

 

 

Ocak – 2021

 ASGARİ ÜCRET

3.577,50

 SGK TABAN MATRAHI

3.577,50

 SGK TAVAN MATRAHI

26.831,40

 GÜN

30

 GÜNLÜK ÜCRETİ

119,25

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ

3.577,50

 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)

35,78

 İŞÇİ SGK PAYI (%14)

500,85

 GELİR VERGİSİ MATRAHI

3.040,87

 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)

456,13

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-)

268,31

 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI

187,82

 DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759)

27,15

 ZORUNLU BES KESİNTİSİ

0,00

 KESİNTİLER TOPLAMI

751,60

 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li)

2.825,90

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  

3.577,50  

 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)  

733,39  

 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)  

71,55  

 TOPLAM MALİYET  

4.382,44  

 

2021 yılı için vergiden müstesna yemek bedeli 25,00 TL olarak açıklandı. Vergiden Müstesna Yemek Bedeli, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur.

2021 yılı için 25,00 TLnin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir. 

YILLAR İTİBARİYLE VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ TABLOSU

2021 Yılı

25,00 TL

2020 Yılı

                23,00 TL

2019 Yılı

               19,00 TL

2018 Yılı

               16,00 TL

2017 Yılı

              14,00 TL

2016 Yılı

              13,70 TL