• Burhan Eray

  Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi
  Şirket Değerleme Uzmanı

  HAKKINDA

 • Şirketinizi satmak / yatırım almak mı istiyorsunuz? veya karlı, büyüyen ve değerli bir işletme mi hedefliyorsunuz?

  Ödüllü Veri Analizi Sistemimiz ve Özgün Metodolojimiz ile hedefinizi gerçekleştiriyoruz. işletmenizin değerini %40 – %100 artırabileceğinizi biliyor musunuz?Hedefimiz; KARLI, büyüyen ve FİT bir işletme oluştururken işletme değerinin ve yatırımcı cazibesinin artırılmasıdır. Unutmayın, ölçüp analiz etmediğiniz performansı geliştiremezsiniz.

  DEVAMI

 • Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

  Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki
  önemli düzenlemelere ilişkin eğitimlerimiz devam ediyor.

  DEVAMI

 • Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliği

  Ticaret şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve nevi
  değiştirmeleri ile bu işlemlerin vergisel boyutu her
  geçen gün önemini artırmaktadır.

  DEVAMI

 • e-Dönüşüm’e hazır mısınız?

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP),
  e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv,
  Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz sistemleri

  DEVAMI

GÜNCEL MAKALELER

İş Dünyasının Yeni Değerleri Neler Olacaktır? 

İş Dünyasının Yeni Değerleri Neler Olacaktır? Şirketlerin ana amacı kar etmektir. Değerli olan kar ise sürdürülebilir ve artan kardır. Sürdürülebilir karlılık ise ancak rekabet avantajı yaratan değerler zinciri ile gerçekleşir. Bu değerler zincirini oluşturan etkenlere bakacak olursak; marka, pazar penatrasyonu, müşteri ilişkileri ve tedarik zinciri…

Devamını oku... Tarih: Eylül 8, 2019

Mahkeme kararına istinaden ödenen tazminatlarda gelir vergisine ilişkin özelge

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelgesi Tarih: 24.12.2018 Sayı: 50426076-120[25-2017/20-661]-105621 GVK Md. 25, 61, 94 MAHKEME KARARINA İSTİNADEN YAPILAN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE  FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL ÖDEMELERİNDE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ Mahkeme kararına istinaden yapılan kıdem tazminatı ödemesinin gelir vergisinden istisna edilmesi, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve…

Devamını oku... Tarih: Ağustos 19, 2019

İhracat Bedellerinde götürü gider uygulamasına ilişkin Danıştay kararı.

 Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 14.12.2017 Esas No : 2016/9331 Karar No : 2017/9258 GVK Md. 40 İHRACAT BEDELİNİN BİNDE BEŞİNİ AŞMAMAK KAYDIYLA GÖTÜRÜ GİDER KAYDI 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi kapsamında götürü gider indiriminden yararlanmak için belgesi temin edilemeyen bir harcamanın…

Devamını oku... Tarih: Ağustos 19, 2019

Geçmişe dönük mükellefiyet tesisi hk. özelge

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 13.02.2018 Esas No : 2014/2902 Karar No  : 2018/1420 VUK Md. 153, 154 GEÇMİŞE DÖNÜK MÜKELLEFİYET TESİSİ İşe başlama bildiriminde belirtilen tarihten önce fiilen pazarcılık faaliyetinde bulunulduğuna dair somut tespit yapılmadan, pazar tezgâhı kurma belgesindeki tarih esas alınmak suretiyle geçmişe dönük mükellefiyet tesis edilemeyeceği hk….

Devamını oku... Tarih: Ağustos 19, 2019

Burs Ödemelerinin Matrah Tespiti Karşısındaki Durumu

Burs Ödemelerinin Matrah Tespiti Karşısındaki Durumu I- BURSLARIN VERGİSEL AÇIDAN NİTELİĞİ Mükellefler hayrî faaliyetlerde bulunmak adına, öğrenim gören kişilere burs adı altında ödemeler yapabilmektedir. Vergi camiası dışında, bu kapsamdaki topluma faydalı ve manevi yönü ağır basan burs ödemelerinin matrah tespitinde indirime konu edilmesi gerektiği görüşü…

Devamını oku... Tarih: Ağustos 19, 2019

İşçinin Yıllık İzindeyken Rapor Alması

İşçinin Yıllık İzindeyken Rapor Alması I- GİRİŞ Yıllık izni hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez. İş Kanunu’nun, 53. maddesinde düzenlenen yıllık izin süreleri düşürülemez. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de…

Devamını oku... Tarih: Ağustos 18, 2019

Background
Background

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!